Office

delporte | architecten is een architectenbureau opgericht door architect Rik Delporte, lector en oud-student aan Sint Lucas, Hogeschool voor Wetenschap & Kunst te Gent.

Het werk van het bureau is gevarieerd, zowel op het vlak van projecttypologie alsook de gehanteerde invalshoeken. Het kantoor heeft een professionele no-nonsense filosofie, waar creatieve ideeën reële kansen krijgen door het hanteren van een haalbare strategie.

Wij gebruiken potlood en papier maar terzelfdertijd de nieuwste computertechnologie. Deze synergie zorgt voor een creatief en succesvol project.

De klant speelt een centrale rol in onze visie. Via de interactieve uitwisseling van informatie en ideeën tussen het kantoor en de klant kunnen we een succesvol resultaat, dat de verwachtingen inlost, garanderen.

Door het behartigen van zowel het concept als de minutieuze details binnen projecten kunnen we onze klanten voortdurend op de meest optimale manier begeleiden binnen de huidige trends en technieken. Het kantoor is gespecialiseerd in diverse facetten van architectuur , engineering en projectmanagement en is actief op diverse terreinen. Zakelijke allianties met experts worden ingezet op projectbasis. De projecten en diensten zijn grotendeels verdeeld in :

Architectuur – Bouw & Restauratie

( woningbouw, bedrijfsgebouwen, openbare en industriële projecten )

 

Audit & Planning

( stedenbouw, masterplanning, haalbaarheids- en investeringsadvies, … )

 

Project Management & Consultancy

( architectuur, energie, milieu, bouwtechniek, expertise, … )